imagen imagen imagen imagen imagen imagen

b1 b2 b3 b8 b9
b4 b5 b6 b7

Acceso menores de idade

Dende a organización do festival Castañazo Rock informamos as seguintes normas para que os menores de idade asistan ao festival

1. Os menores de idade con menos de 16 anos poderán asistir ao festival mais terán que estar acompañados en todo momento dunha persoa maior de idade que se fara responsable de todo o que faga o menor. Os menores de 12 anos terán a entrada gratuíta ao festival.Será obrigatorio que tanto os menores asistentes como os seus acompañantes vaian sempre identificados con DNI ou Pasaporte.A nai, pai, ou titor legal do/a menor deberá cumprimentar o seguinte impreso e presentalo na billeteira no momento de recoller a entrada.

DESCARGAR AUTORIZACIÓN MENORES DE IDADE -16

2. Os menores con 16 anos ou máis poderán asistir ao festival sen acompañamento dun maior de idade máis a súa nai, pai ou titor legal deberá cumprimentar o seguinte impreso onde autorizarán a súa asistencia ao festival e faranse responsables de todos os danos que o menor puidese causar así como de que este non consuma alcohol ou outras substancias prohibidas.

DESCARGAR AUTORIZACIÓN MENORES DE IDADE +16

3. A falta de cumprimento de as normas anteriores será motivo de expulsión do festival tanto do menor como do adulto responsable deste e non dará dereito ao reembolso do prezo da entrada de ningún dos dous.

imagenimagen
imagen imagen imagen

Contacto Festival:castanhazorock@hotmail.com
  Acreditacións Prensa:miguel.pineiro.vazquez@gmail.com

imagen Mercar Entradas Buses Oficiais Deputacion de Lugo Concello de Chantada Mahou Nikis Gadis Adegas Amedo S.L. Fegafe Chantadafilms GZmusicaTV