Castañazo 2017

ACCESO PMR:

ImaxesGrupos

O Castañazo Rock dispón dos accesos necesarios e unha zona delimitada para que poidan asistir ao festival todas aquelas persoas con mobilidade reducida (PMR) que así o desexen.


Seguindo as características específicas deste tipo de áreas adaptadas, introducimos unha plataforma elevada con acceso por rampla para que poida ser utilizada por todas aquelas persoas que pola súa condición física, permanente ou temporal, así o requiran.

ImaxesGrupos

Importante:

Coa intención de que non haxa ningún contratempo a hora de ser utilizada, e necesario que se poñan en contacto con nos (info@castanhazo.com) aquelas persoas que vaian facer uso desta área para ter un control do número aproximado de usuarios e así, axudarnos a que poidamos facilitar ao máximo a súa accesibilidade.


imagen imagen imagen imagen imagen Castañazo 2017