Castañazo 2018

O Festival dispón, de forma GRATUÍTA, de 2 zonas de acampada, que estarán abertas de forma ininterrumpida dende as 16:00 horas do venres 2 de novembro ata as 14:00 horas do domingo 4 de novembro, e terán un AFORAMENTO LIMITADO que se cubrirá por rigorosa orde de chegada.


A zona 1 serán de uso exclusivo das persoas que presenten a pulseira correspondente ao aboamento de 2 días, que unha vez completado o aforamento dirixiráselles á zona 2.


A zona 2 estará dispoñible para todo o público do festival (coa entrada dun día ou aboamento).


Ámbalas zonas serán baixo cuberta, e dispoñen de aseos.


Deberedes pasar pola taquilla para cambiar a vosa entrada pola pulseira antes de ir á zona de acampada, xa que será imprescindible presentala para acceder a ela.ZONA 1

Está situada na saída da vila en dirección Monforte, a 900 metros do recinto do festival. Está formada polos polideportivos dos centros C.E.I.P. Eloisa Ribadulla e o I.E.S. Val do Asma. Entre ambos pavillóns suman unha superficie útil de acampada de 1.600 m2. Esta zona contará con baños e duchas.


Castañazo 2018 Castañazo 2018

ZONA 2

Esta zona situada no barrio da Lama das Quentas, a 1.200 metros do recinto do festival. Formada polos polideportivos dos centros C.E.I.P. Xoán de Requeixo e o I.E.S.Lama das Quendas. Entre ambos pavillóns suman unha superficie útil de acampada de 2.500 m2. Esta zona contará con baños e duchas.


Castañazo 2018 Castañazo 2018


PLANO SITUACIÓN ACAMPADAS

Castañazo 2018NORMAS E CONDICIÓNS DA ZONA DE ACAMPADA:


Rógase ser estrictamente coidadosos no uso das instalacións.


LEMBRADE QUE SON ESPACIOS CEDIDOS POR CENTROS ESCOLARES E QUE AO DIA SEGUINTE LUNS ESAS INSTALACIÓNS SERÁN USADAS POR NENAS E NENOS. O incumprimento de algunha das seguintes NORMAS será motivo de expulsión por parte do persoal da organización:


1.Soamente é posible acampar con tendas de campaña. Non se poderán montar toldos, lonas, carpas ou outros elementos que supoñan unha extensión horizontal ao espazo da tenda de campaña, dado que a acampada e interior e o espazo moi limitado.


2. A acampada realizarase por orde de chegada (non se poden reservar espazos) e en todo momento se seguirán as indicacións do persoal do Festival.


3. Está prohibido suxeitar as tendas ao chan, dado que e un espazo interior e pódense facer danos na superficie.


4. Prohíbese atar cordas ou outros elementos que supoñan unha barreira entre tendas, por seguridade.


5. Coida a túa pulseira e lembra que hai que conservala durante os días que dura o Festival. O seu uso é individual e intransferible e calquera deterioro ou manipulación poderá revocar o teu dereito de acceso.


6. Aínda que se pode acceder con bebida e comida, a organización resérvase o dereito a vetar a entrada dalgunha substancia ou utensilio que considere perigoso.


7. En cumprimento coa Normativa vixente e pola vosa propia seguridade está PROHIBIDO FUMAR nos lugares de durmida (dentro dos pavillóns).


8. A zona de acampada é para durmir. Están prohibidos dispositivos de audio e calquera elemento que poida perturbar o descanso de veciños e de campistas. O respecto e o silencio son esenciais.


9. Está terminantemente prohibido facer calquera tipo de lume ou acceder con camping gas ou elementos inflamables (incluídas velas).


10. Queda prohibida a entrada de mascotas (excepto cans guía).


11. É esencial que o lixo se leve ao contenedor máis cercano. Lembrade que as cabichas son moi contaminantes e recollelas do chan é unha tarefa complicada.


12. Non deixes enseres de valor na zona de acampada. A organización do festival non se fai responsable de calquera furto, roubo, dano ou outra actuación delictiva que se poida ocasionar.¡O CASTAÑAZO LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS!


Tanto o recinto do Castañazo como o de acampada é un espazo libre de violencias machistas.


Lembra que as violencias teñen o seu máximo expoñente nas agresión físicas e sexuais, mais acontecen moito antes.


A organización do Castañazo é especialmente sensible coa igualdade de xénero e coa liberdade e o respecto aos dereitos das mulleres e rexeita con rotundidade calquera tipo de conduta contraria ás mesmas polo que non dubidará en tomar as medidas que sexan oportunas ante calquera agresión machista (desde a expulsión do festival ata a denuncia).


As únicas relacións válidas son as plenamente consentidas por todas as partes intervintes. Unha persoa intoxicada e/ou coa súa capacidade viciada non é quen de consentir. Agardamos contar coa complicidade e a sensibilidade de todas as persoas que participan no Castañazo na loita feminista. Grazas de antemán e que empece a festa!Se tedes calquera dúbida relacionada coa acampada podes contactar coa Organización en: acampada@castanhazo.com


Moitas grazas pola vosa colaboración.imagen imagen imagen imagen imagen Castañazo 2018
Condicións Xerais
Aviso Legal
Política de cookies
Castañazo 2018